Vissz-watt rendszerű napelemes kiserőmű kiépítése a Szentiváni utcai telephelyen

befektetes-a-jovobe
A kedvezményezett neve: INNOVATIV RAKTÁRLOGISZTIKA Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Vissz-watt rendszerű napelemes kiserőmű kiépítése az INNOVATÍV RAKTÁRLOGISZTIKA Kft. Győr, Szentiváni u. 2. sz. telephely épületének tetőszerkezetén

Szerződött támogatás összege: 27 076 500 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 55%

A projekt tartalmának bemutatása:
Az INNOVATÍV RAKTÁRLOGISZTIKA Kft. – mint beruházó – a GINOP-4.1.4.19 kódszámú-, „MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNÁLATÁT, ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉT CÉLZÓ ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” megnevezésű pályázat keretein belül napelemes rendszer megvalósítása mellett döntött. A beruházó célja villamosenergia-fogyasztásának csökkentése helyben előállított megújuló energiaforrással. A tervezett rendszer vissz-watt védelemmel kerül kiépítésre, így a közüzemi hálózatra nem termel. A belső hálózaton belül táplálja fel a megtermelt energiát, így csökkentve a vételezett villamos energia mennyiségét. A rendszer kiépítése a felhasznált primer villamos energia mennyiségének 50%-kal való csökkentését, így a meglévő rezsi költségek és a környezetterhelés csökkentését célozza.
A tervezett napelemes kiserőmű Győrben az Ipari parkban található, a beruházó tulajdonát képező és telephelyként hasznosított ingatlanon álló logisztikai épület „B” épületrészének tetőszerkezetén kerül megvalósításra. A fotovoltaikus kiserőmű tulajdonosa a beruházó. Telepítés címe: 9027 Győr, Szentiváni út 2 sz. (5387/173 hrsz.)
A fotovillamos kiserőmű által megtermelt villamosenergia mennyisége – az előzetes számítások alapján – semmilyen időszakban sem haladja meg az intézmény által elfogyasztott villamosenergia mennyiségét, azonban a közcélú villamosenergia-hálózatra történő kitáplálásának megakadályozására – az elosztói üzletszabályzatban – megfogalmazott műszaki követelményeknek megfelelően egy visszatáplálást megakadályozó védelmi berendezést, visz-watt védelmet kell létesíteni. Így a napelemes kiserőmű nem kerül közüzemi hálózati csatlakoztatásra, nem építési engedély köteles.
A fejlesztést megelőző időszakban a fejlesztés helyszínén lévő telephely villamos energia ellátása (megújuló energia forrás hiányában) teljes mértékben vásárolt elektromos energiával volt biztosítva. A telephely “B” épületének tetőszerkezetén kiépítésre kerülő 176,25 kWp névleges DC teljesítményű, vissz-watt védelmi rendszerrel ellátott napelemes kiserőmű a vételezett villamos energia közel 50%-át célozza megtermelni, előzetes számítások alapján évente legalább 96 450 kWh villamos energiát.

A projekt tényleges befejezése: 2022.08.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-4.1.4-19-2020-01058